Månadsarkiv: oktober 2009

Tankar om drömmar

Det är viktigt att ha drömmar fast det är en sak som är viktigare och det är att jag sätter igång och agerar för att nå mina drömmar.

Har jag svårt för att komma igång kan det bero på att min dröm är lite otydlig. Det kan också bero på att jag har fått för mig att det första steget känns väldigt stort. Är drömmen otydlig så gäller det för mig att bestämma mig för vad jag vill. Känns första steget stort så måste jag försöka att dela upp det i små myrsteg. Det viktigaste är att jag kommer igång!

Det intressanta är att när jag väl tagit de första myrstegen så kommer de andra av sig själv. Sedan kan det ju visserligen under resans gång hända att jag förändrar mitt mål,  det hade jag ju aldrig upptäckt om jag inte började min resa.

Till sist tror jag att det är viktigt att jag inser att det är bara jag som kan bestämma om min dröm är bra och realistisk.

Lev din dröm!
Lizelott

 

Lämna en kommentar

Under drömmar

Tankar om förändring

När jag bläddrade i en av mina favoritböcker om Feng Shui så hittade jag ”Sinnesrobönen”:

Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

Ju mer jag tänker på denna desto mer inser jag att det är väldigt lätt att göra tvärtom. Jag ägnar mycket tid åt att försöka ändra det jag inte kan påverka genom att klaga över det istället för att acceptera det och göra det bästa av situationen. Detta gör ju att jag får mindra tid och energi över till det som jag verkligen kan förändra.

Ibland funderar jag över om det är så att jag lurar mig själv. Det som jag kan förändra innebär ju ofta att jag måste förändra mig själv och det kan vara jobbigt. Då är det kanske lättare för mig att lägga energi på det som inte går att förändra för att dölja min rädsla för att förändras.

När jag har mod att förändra det jag kan så kommer jag att upptäcka att det är mycket jag kan förändra som jag inte trodde från början.

Ha mod att förändra!
Lizelott

Lämna en kommentar

Under förändring

Tankar om gäster

Alla jag möter är gäster i min värld!

Sagt av Katarina Bergström som jobbar tillsammans med Jan Gunnarsson på Värdskapet. Denna mening gav verkligen mig nya tankar.  Gör det någon skillnad i hur jag bemöter människor jag möter om jag tänker på dem som gäster? Jag tror det.

Hur välkomnar jag mina gäster? Vad kan jag göra för att de ska känna sig välkomna? Jag tror att vi kan lära oss mycket av varandra. Tänk på alla de gånger du har känt dig verkligen välkommen när du mötte någon. Vad gjorde de som gav dig känslan av att vara välkommen?

Jag tror också att en fråga som denna kan lära mig mycket om en annan människa: Vad kan jag göra för dig? Är det något du behöver?

De som möter människor som inte kommer till dem av fri vilja så att säga ex sjukhus, skolor, fängelser har en extra utmaning. Hur kan de göra så att dessa känner sig välkomna?

Ja, många frågor och många nya tankar! Det är utveckling!

Välkomna dina gäster!
Lizelott

Lämna en kommentar

Under gäster

Tankar om kreativitet

Theo Härén är en inspirerande föreläsare. Jag hade förmånen att få lyssna till honom i fredags. Han har massor med tankar om kreativitet och om hur vi ska bli bättre på att vara kreativa. Vi kan träna upp vår kreativitet precis som vi tränar upp andra förmågor.

När han ställde frågan till åhörarna om när och /eller var de är kreativa fick han otroligt många olika svar: i skogen, i bilen, när jag diskar, precis innan jag somnar, när jag joggar/promenerar, när jag lyssnar på musik. Det som var intressant var att han precis innan frågat om det var någon som hade ett jobb där de behövde vara kreativa och då hade i princip alla räckt upp handen men ingen sa att de var kreativa på jobbet!

Han visade också med det tydligt exempel på att vi kan påverka kreativiteten genom att ställa rätt frågor något som jag som pedagog naturligtvis tog till mig. Jämför följande två sätt att ställa samma fråga:
1. Kan du säga något som hände 1066?
2. Kan du hitta på något som hände 1066?

På den första fråga räckte bara de upp handen som kom ihåg att det var slaget vid Hastings eftersom alla tolkade det som att man måste veta svaret.
På de andra frågan däremot kom fler svar ex: solen gick upp, det regnade, någon mjölkade en ko, någon byggde en båt.

Du kan läsa mer om Theo och hans bror Fredrik på deras hemsida interesting.org

Ställ kreativa frågor!
Lizelott

Lämna en kommentar

Under kreativitet

Tankar om tid

Einstein har sagt många kloka och kluriga saker. Bland annat detta om tid:

Enda anledning till att tiden finns, är för att allt inte skall ske på samma gång.

Vilken intressant tanke att tänka om tiden inte fanns. Det gör den ju egentligen inte, det är vi som skapat den för att kunna mäta och räkna. Om inte tiden fanns hade vi inget ”sen” och inget ”igår” utan bara ett nu. Det är precis det vi har, vi har bara detta nu. Det andra har vi skapat med hjälp av tiden. Samtidigt som vissa säger att de inte har tid så säger någon annan att tid är allt de har.  Tid kan vi inte spara även om vi försöker. Den tiden vi har idag kan vi inte använda någon annan dag och vi kan inte heller låna tid från morgondagen. Den tiden vi har, har vi just nu och den måste användas just nu!

Einstein lär även ha sagt att han aldrig tänkte på framtiden, den kommer tids nog. Han var en fascinerande man för samtidigt var en av hans starka sidor att skapa inre bilder av det som inte fanns ännu. Det tycker jag är att tänka framåt och när man tänker framåt så tänker man ju på framtiden!

Använd din tid!
Lizelott

Lämna en kommentar

Under tid

Tankar om feedback

Stefan Gunnarsson, bror till Jan Gunnarsson, föreläser om feedbackens betydelse för hur en grupp och/eller individ utvecklas. Han har forskat på just detta fenomen. Han ger följande tips:
– Feedback ska innebära att jag vill den andra väl!
– Det är inte människan det är fel på det är relationen!
– Använd jag -budskap!

Kay Pollaks tanke att vi kan inte ändra någon annan människa – bara oss själva har Stefan formulerat om till att vi kan inte ändra på någon annan, men vi kan ändra deras beteende.

Han menar att om jag kan kommunicera med jag-budskap så kan jag får den andra personen att ändra sitt beteende. Ett exempel är om det är någon i en grupp som ständigt avbryter mig så ger det bättre effekt om jag kan tala om hur jag upplever det att han/hon avbryter mig än om jag bara klagar.

Jag tycker att det är en intressant tanke att vi till största delen tolkar feedback som något som behöver förändras. Jag tycker att den viktigaste feedbacken är den som visar mig vad jag är bra på.  Jag tror nämligen att det vi är bra på vill vi bli bättre på och när vi vet att vi är bra på något så gör vi det ännu bättre.

Ge feedback!
Lizelott

Lämna en kommentar

Under feedback

Tankar om turkos

Lyssnade på Jan Gunnarsson, en härlig föreläsare som pratar om värdskap. Han pratat om att vi har turkos dagar och grå dagar. De turkos dagarna är de dagar när vi vaknar och är fyllda av livsglädje. Vi tar den turkosa bussen till jobbet och allt är bra. De grå dagarna åker vi med den grå bussen och då är vi inte särskilt trevliga att umgås med.

Egentligen är vi turkos längst inne alltid, varför blir vi då grå? Jan berättade om vad det var som gjorde honom grå vissa dagar. Han menade att han hade olika stenar som ibland staplades som  en grå mur framför hans turkosa jag. Stenarna som fanns i hans mur var dessa: stress, fysik, sömn, oro, jaget, rädsla. Jag tror att vi har dessa stenar alla och det gäller att se till att inte muren blir alltför stabil utan rivs ner lite då och då.

Jans budskap var att vi har alla ett ansvar mot vår omgivning att ta hand om själv så att vi har så många turkos dagar som möjligt. Vill du veta mer om Jan så rekommenderar jag ett besök på hans hemsida Värdskap

Lev livet turkos!
Lizelott

Lämna en kommentar

Under turkos