Månadsarkiv: oktober 2010

Tankar om idag

Idag är en märklig dag. Idag är den enda dagen som jag kan uppleva i verkligheten. De dagar som jag haft kan jag uppleva i mitt minne och de dagar som ska komma kan jag uppleva i mina tankar. Alla dagar som jag har i mitt minne har en gång varit mitt idag. De dagarna jag har i mina tankar vet jag inte om de någonsin kommer att bli mitt idag.
Det finns alltid mycket att glädjas över just idag. Jag kommer aldrig att bli yngre än idag. Idag är första dagen av resten av mitt liv!
Det jag gör idag påverkar resten av mitt liv, så det är all anledning att verkligen njuta av dagen . Det jag tänker idag är början på de tankarna jag kommer att ha i framtiden. Jag tror att det är viktigt att tro på framtiden och på dagarna som ska komma för att göra det bästa av idag.
Idag är den viktigaste dagen i mitt liv och den gör jag det bästa av genom att njuta av mina minnen och planera för framtiden.
Hur är ditt idag?
Lizelott

Lämna en kommentar

Under idag

Tankar om vad som räknas

”Don’t count the days, make the days count.”
– Muhammad Ali

”Räkna inte dagarna, gör dagarna värda att räknas.

Visst kan det kännas ibland som att dagarna bara rinner undan och man undrar var de tar vägen. Ett sätt att visa sig själv att dagarna är värda att räknas är att varje dag skriva ner lite om dagen. Jag har själv provat olika sätt att skriva. Vissa perioder skriver jag i berättande form som en dagbok, vissa perioder skriver jag mer i punktform, där jag räknar upp olika saker som hänt under dagen.Jag har valt att alltid skriva om roliga och spännande händelser. Jag skriver om allt som gör mig glad, allt som jag är tacksam över. Vissa perioder fokuserar jag även på vad jag lärt mig under dagen.

För mig är det viktigt med variation därför passar det mig att skifta mellan olika sätt att skriva. Jag tycker också att det är viktigt att fokusera på det positiva, därför har jag valt att endast skriva om det.

När jag sedan tittar genom vad jag skrivit så känns alltid dagarna värda att räknas!

Vad räknas i dina dagar?
Lizelott

Lämna en kommentar

Under alla dagar

Tankar om att tända

”People are like sticks of dynamite. The power is on the inside, but nothing happens until the fuse gets lit.”
– Mac Anderson

”Folk är som en dynamitkubbe. Styrkan sitter på insidan, men det händer ingenting förrän man tänder stubinen.”

Vi har så mycket styrka inom oss, som vi inte använder. Vad är det som krävs för att stubinen ska  tända? Ja ibland kan det vara någon som inspirerar oss ibland kan det vara någon som avskräcker oss. Jag tror att vi är olika vad det gäller vilket som har bäst effekt på oss. En del av oss får upp rejält tryck när vi tänker på det som vi helst vill slippa. En del av oss blir mer motiverade av att se det som vi vill uppnå.

Vi måste även tänka på att vi inte exploderar för häftigt så att elden slocknar för oss, då har vi ju inte någon nytta av den. Kraften vi har inom oss vill vi ju inte smälla av vid ett tillfälle. Ju längre vi kan hålla vår dynamitkraft brinnande desto längre når vi.

Vad får din stubin att börja brinna?
Lizelott

Lämna en kommentar

Under energi

Tankar om att göra

”People who say it cannot be done should not interrupt those who are doing it.” – George Bernard Shaw

”De som säger att det inte går, ska inte störa de som håller på att göra det.”

Jag har även hört de som säger att ”De som säger att det inte går blir ofta avbrutna av de som redan har startat.”

Visst är det så ibland att man lägger för mycket energi på att hitta alla de anledningarna som man tror innebär att det inte kommer att gå istället för att lägga fokus på att sätta igång och lösa eventuella problem som dyker upp under resans gång. Det kan också vara så att man tvekar och tvekar innan man väl kommer igång, när man sen är igång så frågar man sig själv: varför satte jag inte igång tidigare?

Å andra sidan kan det vara så att under tiden som jag tvekar så händer det saker som förbättrar mina möjligheter och då är det ju bra att jag inte kastar mig över det. Jag tror att man måste vara lite av båda typerna människor.

Hur brukar du göra?
Lizelott

Lämna en kommentar

Under att få det gjort

Tankar om hur jag har det

“It isn’t what you have, or who you are, or where you are, or what you are doing that makes you happy or unhappy. It is what you think about.” – Dale Carnegie

”Det är inte vad du har eller vem du är eller var du är eller vad du gör som får dig att bli lycklig eller olycklig. Det är dina tankar.”

Våra tankar är kan ge oss mycket stöd men kan även stjälpa oss ibland. Det som är positivt är att det går att träna upp sina tankar så att de blir med stöttande. Den viktigaste förutsättningen för att göra detta är att bli medveten om vilka tankar som ger mig stöd och vilka som stjälper mig. Detta innebär inte att man alltid måste ha glada tankar ibland kan det vara ledsna tankar som behövs.

Tankarna gör nytta både före och efter kan man säga. Har jag någonting framför mig som jag oroar mig över kan mina tankar ge mig lugn och få mig att känna tillförsikt. Har jag något som jag verkligen ser fram emot kan mina tankar glädja mig och förstärka min förväntan. Efter en händelse kan mina tankar både ge mig tröst om det behövs men också hjälpa mig att hålla kvar glädjen.

Vilka tankar har du?
Lizelott

Lämna en kommentar

Under Tankar

Tankar om vad jag kan

Nu har jag lyssant på Jim Rohn igen, denna gången fastnade jag för hans härliga citat om vikten av att vara nyfiken på livet och inte ge upp bara för att det är någonting som inte fungerar.

”Du kanske inte kan göra allt du kommer på, men du måste komma på allt du kan göra.”
– Jim Rohn

Jag kanske inte klarar av att göra allt som jag känner till eller upptäcker. Men tänk om jag inte upptäcker allt det jag verkligen kan göra. Därför måste jag fortsätta vara nyfiken och våga prova. När jag har upptäckt någonting och sedan inte vågar prova, ja då kunde jag ju lika gärna låtit bli att upptäcka det.

Jag tror faktiskt att det är större risk att vi missar en del av det som vi skulle kunna göra, än att vi hittar för mycket av det som vi inte klarar av. Jag tror också att det är mycket som vi klarar av som vi inte tror,  om vi bara vågar försöka.

Man måste inte kunna allt man provar, men man måste kunna prova allt!

Vad ska du prova?
Lizelott

Lämna en kommentar

Under att prova

Tankar om livet

‎”Life is not about waiting for the storms to pass…It’s about learning how to dance in the rain.”
– Vivian Green

”Livet handlar inte om att vänta tills stormarna ha passerat… Det handlar om att lära sig dansa i regnet.”

Detta är ett av mina riktiga favoritcitat! Bra att tänka på när man tycker att stormarna är häftiga och alldeles för många. Har jag inställningen då att jag tror att allt blir bättre när det är över är det stor chans att jag missar en bit av stormen. När stormen är över och lugnet har lagt sig är det risk att jag upplever och tror att allting är precis som förut, men det är det inte! När stormen rasar som värst har jag möjlighet att lära mig någonting nytt om jag är uppmärksam och detta har jag stor nytta av när stormen har dragit förbi.

När det stormar kan jag välja två vägar antingen bygger jag ett vindskydd där jag väntar tills stormen har bedarrat, eller så bygger jag en väderkvarn så att stormen kan ge mig energi. Jag kanske till och med kan lära mig att lagra energin och den kunskap jag skaffar mig.

Vilken kunskap hittar du i stormen?
Lizelott

Lämna en kommentar

Under livet

Tankar om taket

”Every ceiling, when reached, becomes a floor, upon which one walks as a matter of course and prescriptive right.”
– Aldous Huxley

”Varje tak som man når upp till  blir ett golv som man har sin fulla rätt att gå på.”

Mitt perspektiv förändras när taket blir till golv. Det jag lärde mig på vägen upp till taket har förändrat mitt sätt att se på saker och ting. Först när jag kommer upp på taket så kan det kännas konstigt och ovant, men efter ett litet tag så har jag vant mig och sedan utgår mina tankar från denna nya nivå.

När jag har uppnått ett av mina mål så är det som om jag klättrat upp på ett nytt tak. Ett tak är alltså inte symbolen för hur långt jag kan nå utan för var nästa nivå på mitt golv ligger. När jag står på mitt nya golv som tidigare var mitt tak så är det viktigt att jag  njuter av min nya vy och samtidigt upptäcker nya tak som jag vill klättra upp på.

Vad ser du från ditt nya golv?
Lizelott

Lämna en kommentar

Under nästa steg

Tankar om möjligheter

”Your mistake does not define who you are…you are your possibilities.”
-Oprah

”Dina misstag är inte du…du är dina möjligheter.”

Du blir inte en misslyckad människa för att du misslyckas! Att du misslyckas visar endast att du är en människa som vågar testa dina möjligheter.

Hur många möjligheter du än testar och misslyckas med så har du alltid fler möjligheter kvar. Dina misslyckande har du bakom dig medan din möjligheter har du framför dig. Visst kan vissa misslyckande hänga kvar länge men ju fortare jag kan lära mig något av dem och sedan går vidare desto snabbare kan jag möta mina nya möjligheter.

Jag tror också att ju fler möjligheter jag vågar testa desto fler möjligheter får jag i livet. Upplever jag det nya jag möter som ett hot eller en möjlighet? Upplever jag det som ännu en risk att misslyckas eller som en möjlighet att lyckas.Det finns många möjligheter i livet som inte visar sig förrän man har vågat misslyckas. Ibland kan till och med ett misslyckande visa sig vara en möjlighet!

Vilka möjligheter ser du i ditt liv?
Lizelott

 

Lämna en kommentar

Under möjligheter

Tankar om positivt tänkande

”You can’t think your way into acting positively, but you can act your way into thinking positively.”
-Nido Qubein

”Du kan inte tänka dig till ett positivt agerande, men du kan agera så att du tänker positivt.”

Man brukar visserligen säga att det är ”tanken som räknas” och det är viktigt med våra tankar, men för att det ska sätta avtryck så måste tanken leda till en handling. Vi kan inte bara tänka att vi ska göra någon glad, vi måste agera på ett sätt som ger glädje. Vi kan inte heller bara tänka på att vi tycker att vår partner, vän eller kollega är en fantastiskt härlig människa, vi måste säga det till personen ifråga.

När vi agerar i en positiv anda så skapar det fler positiva tankar och känslor. Jag tror dock att du kan påverka dina tankar till att bli mer positiva genom att bestämma dig för att fokusera mest på det som är positivt. Ju mer du fokuserar på det positiva desto mer upptäcker du allt som är positivt.

Vilka positiva tankar vill du agera?
Lizelott

Lämna en kommentar

Under positiva tankar