Månadsarkiv: november 2010

Tankar om förändring

”As human beings, our greatness lies not so much in being able to remake the world
… as in being able to remake ourselves.”

–  Mahatma Gandhi

”Vår storhet som människa ligger inte i hur mycket vi kan förändra i världen utan hur mycket vi kan förändra oss själva.”

När vi förändras – förändras världen! När vi inte vill förändras upplever vi ofta att de förändringar som sker i världen är skrämmande, ja kanske även irriterande.   Ju mer energi vi lägger på vår egen förändring desto mer upplever vi positiva förändringar i vår värld.

Många människor upplever att de inte kan påverka de förändringar som sker i deras värld. Då gäller det att fokusera på de förändringar man kan göra hos sig själv för att bättre möta förändringarna. Jag tror att om jag blir medveten om hur jag upplever olika förändringar i mitt liv desto bättre kan jag jobba med att förändra mig själv för att klara av att möta och hantera både de förändringarna som jag vill ha och de jag inte vill ha.

Vad vill du förändra hos dig själv?
Lizelott

Lämna en kommentar

Under förändring

Tankar om drömmar

”All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.”
-Walt Disney
1901-1966, Cartoon Artist and Filmmaker

”Alla våra drömmar kan bli verklighet, om vi har modet att följa dem.”

Vad är det som gör att vissa drömma besannas och andra inte? Är det skillnad på dröm och dröm eller ligger skillnaden hos den som drömmer? Jag tror att skillnaden ligger hos den som drömmer. Ser jag min dröm som helt overklig då gör jag förmodligen inte något för att uppnå den utan jag håller kvar den som en vacker bild att tänka på. När jag däremot har en dröm som jag verkligen tror på och  är beredd att kämpa för då hittar jag hela tiden vägar att komma närmre.

Vissa drömmar börjar som en vacker bild och förändras till en dröm som jag kämpar för att uppnå. Det kan även vara tvärtom att en dröm som jag kämpat för helt plötsligt inte verkar så viktig för mig. Jag och mina tankar förändras och därmed kan mina drömmar också förändras.

Vad drömmer du om?
Lizelott

Lämna en kommentar

Under drömmar

Tankar om hjärngympa

Hjärnan är en muskel och precis som alla andra muskler mår den bra av motion. Jag hittade sex bra tips på hur man kan motionera sin hjärna som jag gärna vill dela med mig av. Håll till godo!

1. Andas! Andas gör vi både medvetet och omedvetet. Det är bra för hjärnan om vi tar djupa andetag.

2.Berätta en bra historia! Vi skärper vårt minne om vi delar med oss av det vi hört, läst eller upplevt.

3. Ändra på dina rutiner! Tag en annan väg till jobb. Parkera på en annan plats. Klä på dig i en annan ordning. De flesta av våra dagliga rutiner gör vi på ett visst sätt, när vi gör tvärtom talar vi om för hjärnan att den ska skärpa sig.

4. Skriv! Skriv anteckningar, poesi, dagbok eller journal. När vi skriver skärper vi tanken och uppmuntrar vår kreativitet.

5. Skratta! Det frigörs endorfiner när vi skrattar, dessa sänker vår stressnivå och är bra för hälsan både på kort och lång sikt.

6. Sträck på dig! När vi tänker på att sitta och gå med bra hållning så känner vi oss bättre och det påverkar våra prestationer.

Hur mår din hjärna?
Lizelott

Lämna en kommentar

Under motion

Tankar om bättre

”When better is possible, good is not enough”
– Unknown

”När det är möjligt att göra det bättre är inte bra tillräckligt.”

Att ha målet att alltid göra det lite bättre än förra gången är ett bra mål. Samtidigt får man ju inte hamna i situationen att man aldrig blir nöjd utan alltid känner sig missnöjd. Vid något tillfälle måste man pausa i ”good enough”. Jag tror att man kan pausa där ett slag och sedan ta nya tag.

Ett citat från David Lega som jag alltid brukar tänka på är följande: ”Jag vill inte bli bäst, jag vill bli bättre!” Det är en viss skillnad att vilja bli bäst och att vilja bli bättre. När jag vill bli bäst jämför jag mig med andra, när jag vill bli bättre jämför jag mig med mig själv.

Har jag gjort mitt bästa så kan jag inte göra mer vid det tillfället, det betyder inte att jag inte kan göra det bättre en annan gång. Jag tror att det är så att om jag alltid gör mitt bästa så blir det bättre och bättre för varje gång.

Vad vill du bli bättre på?
Lizelott

Lämna en kommentar

Under att bli bättre

Tankar om vad vi kan

”If we did all the things we are capable of, we would literally astound ourselves.”
-Thomas Edison

”Skulle vi gör allt som vi är kapabla till, så skulle vi bokstavligen bli förvånade.”

Intressant tanke! Tänk om jag kan mycket, mycket mer än vad jag någonsin tror om mig själv. Begränsningarna finns i mina tankar. Det är mina tankar som säger att jag inte kan. Därför måste jag först göra det möjligt i tanken. När jag har gjort det tanken så har jag så att säga trampat upp en stig och då är det lättare att göra det i verkligheten.

Har jag gjort det i tanken så känner jag igen mig när jag gör det i verkligheten och då blir jag inte tveksam. Jag tror att en bra start på dagen kan vara att ställ sig följande frågor: Vad ska jag gör som förvånar mig idag? Vad ska jag göra möjligt idag? Då blir mina tankar mer inställda på att det omöjliga ska göras och inte accepteras.

Vad ska du göra för att  förvånar dig själv?
Lizelott

Lämna en kommentar

Under jag kan

Tankar om att bedöma

”Everybody is a genius.
But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.”
– Albert Einstein

”Vi är alla genier! Men om du bedömer fisken utifrån förmågan att klättra i träd, kommer den att leva hela sitt liv och tro att den är dum.”

När jag kan se storheten i andra människor så inser jag vilken fantastisk värld vi lever i. Försöker jag däremot att placera in andra in olika boxar utefter mitt sätt att se på världen så är det stor chans att jag missar egenskaper hos vänner och arbetskamrater som verkligen hade kunnat berika mig.

Vi människor har väldigt lätt för att bedöma varandra. Problemet är att många tror att bedöma betyder att hitta fel. Det gäller att kunna bedöma utan att hitta fel utan istället se det som en chans att tala om allt som är bra.

Bedöma borde var det samma som berömma samt ett litet tillägg med det som kan utvecklas och förbättras.

Vad vill du berömma?
Lizelott

2 kommentarer

Under bedöma

Tankar om tankar

”With our thoughts we create the world”
– Buddha

”Vi skapar vår värld med våra tankar.”

Vad tänker jag om världen? Vad tänker du om världen? Vi tänker säkert lika på många sätt men också olika. Det är därför vi upplever världen olika. Allt som händer uppfattar vi utifrån våra tankar och därför kan vi ibland uppfatta samma händelse på helt olika sätt. Har vi möjlighet och förmåga att se detta positivt så kan det vara oss till stor nytta. Genom att dela med oss av våra erfarenheter och tankar om hur vi upplever det som hänt så får vi en mer nyanserad och vidare bild av händelsen.

De förutsättningar som behövs för att detta ska fungera är att jag själv är medveten om att jag gör mina egna högst personliga tolkningar av det jag upplever och att jag är nyfiken på hur andra upplever samma händelse.

Jag försöker varje dag träna mig på att se och förstå det som jag skapat med mina tankar. Att jag kan skapa glädje för mig själv och för andra är det viktigaste för mig.

Vad vill du skapa!
Lizelott

 

Lämna en kommentar

Under Tankar

Tankar om att fortsätta

“It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.”
– Confucius

”Det har ingen betydelse hur sakta du går bara du inte stannar.”

Det känns verkligen som en tröst tycker jag. För ibland känns det som om det går mer bakåt än framåt men eftersom jag inte ger mig så är jag helt plötsligt på väg i rätt riktning igen. Det är oftast bättre att gör det noggrant än snabbt. Har jag för bråttom är det risk att jag missar någonting. En annan fördel som jag har upptäck när jag inte har så bråttom är att jag hinner upptäcka nya lösningar som är bättre istället för att bara rusa på. Det viktigaste är att jag inte slår mig till ro för då händer ingenting.

Det finns många exempel på hur det underlättar för mig att jag inte stannar upp utan är igång hela tiden. Det är alltid i starten som det krävs mest energi, kan jag hålla mig rullande hela tiden så är det inga svårigheter att accelerera när jag har behov av det. När jag ska lära mig någonting nytt gäller det att jag använder det så ofta jag bara kan annars faller det i glömska och då måste jag börja om från början.

Håll grytan kokande!
Lizelott

Lämna en kommentar

Under hålla farten

Tankar om mod

”Courage is what it takes to stand up and speak; courage is also what it takes to sit down and listen.”
–  Winston Churchill

”Mod är vad som behövs för att ställa sig upp och tala; mod är också vad som behövs för att sitta ner och vara tyst.”

Att vara modig innebär att jag gör det som behövs även om jag känner mig osäker och rädd, har jag läst någonstans. Därför är det ofta så att de som jag tycker är modiga gör saker som jag tror att jag aldrig hade vågat. Jag tror också att jag själv gör saker som andra tycker är modiga. Jag är helt övertygad om att vi alla vid något tillfälle är modiga.

Vi förknippar ofta mod med annorlunda och styrkekrävande prestationer. De flesta modiga handlingarna äger rum i mycket vardagliga situationer av helt vanliga människor.Att våga säga nej när alla andra säger ja, är modigt. Att vara modig kan betyda helt olika saker för olika personer. Det som kräver mycket mod av mig är kanske det lättaste som finns för dig och tvärtom. Visst är det fascinerande?

Vad gör du när du är modig?
Lizelott

 

 

Lämna en kommentar

Under mod

Tankar om rädslan

“Thinking will not overcome fear but action will.”
– W. Clement Stone

”Det går inte att tänka bort rädslan men om jag gör någonting aktivt så hjälper det.”

När jag är rädd för något så hjälper det inte att jag tänker på det. Det brukar istället bli tvärtom ju mer jag tänker på det desto värre känns det och desto räddare blir jag. När jag börjar agera så märker jag oftast att det inte är så farligt eller svårt som jag trodde.

Det sägs också att vi alltid målar upp värre bilder när vi tänker på något som skrämmer oss. Jag tror också att ju mer fantasi jag har desto värre bilder kan jag skapa. Detta är ännu en anledning till att sätta igång så fort som möjligt  och inte fundera för mycket.

Michael Neill brukar säga: Vad skulle du göra om du visste att  du inte kunde misslyckas?

Intressant tanke! Hur mycket låter jag min osäkerhet och rädsla begränsa mig? Det bästa sättet att komma till klarhet är att göra mer och tänka mindre!

Vad skulle du göra?
Lizelott

Lämna en kommentar

Under rädsla