Månadsarkiv: februari 2011

Tankar om att veta och göra

”The biggest gap in your life is that between what you know and what you do.”
– Bob Proctor

”Det största avståndet i ditt liv är mellan vad du vet och vad du gör.”

När jag gör det jag vet då börjar det hända saker. Det räcker inte att veta jag måste göra. Ingenting av det jag vet gör någon nytta förrän jag börjar göra det. Vad hjälper det att veta hur jag ska göra med gräsklipparen om jag inte plockar ut den ur förrådet och använder den. Då växer gräset så till slut är det inte lönt att ta fram gräsklipparen utan då behöver jag en annan kompetens, nämligen kompetensen att använda en lie.

Jag tror att det är risk att det blir så med annan kunskap och kompetens som jag har också. Använder jag den inte så kanske den blir omodern eller obrukbar.

Det är lättare att veta än att göra precis som att det finns många saker i livet som är lättare sagt än gjort. Det är egentligen inte förrän jag börja göra det jag vet som jag kan konstatera om det jag vet är rätt kunskap.

Vad vet du som bör göras?
Lizelott

Lämna en kommentar

Under att agera

Tankar om lycka

”The way to a happy life is believing everything is possible.”
-Deepak Chopra

”Vägen till ett lyckligt liv är att tro att allt är möjligt.”

Det sägs att vi alla letar efter lyckan! Att vi alla har en önskan att vara lyckliga. Intressant nog så betyder inte lycka samma sak för oss alla. Det som är lycka för mig är förmodligen inte det för dig.

Är lycka detsamma som att inte behöva oroa sig över något? Jag tänker att när man som människa har en dröm som man tror på då känns livet meningsfullt och då upplever man lycka även om vägen mot drömmen är svår. Jag har läst och hört detta från många olika personer som upplevt svåra händelser men haft en dröm som hjälpt dem att ta hålla ut.

Lycka är inget mål, det är någonting vi upplever längs med vägen. Tror vi att lyckan ligger vid slutet av vår dröm så kommer vi att upptäcka att vi missat den. Jag tror inte att lycka är ett statiskt tillstånd utan mer stunder som gör att jag orkar ta nya tag. Därför kan jag uppleva lycka även när livet är tufft!

Vad är lycka för dig?
Lizelott

 

Lämna en kommentar

Under lycka

Tankar om oro

”Worry often gives a small thing a great shadow.”
– Swedish Proverb

”Oro ger ofta små ting en stor skugga.”
– Svenskt ordspråk

Att oroa sig över någonting i förväg eller efteråt hjälper inte. Det blir bara så som det sägs här en stor skugga. Denna skugga faller då inte bara över den saken jag oroar mig över utan över stora delar av mitt liv. Det är då risk att den gör mitt liv så mörkt så jag inte ser de möjligheterna jag faktiskt har.

Jag tror att det är viktigt att lära sig skilja på oro och konstruktiva tankar. Jag måste planera en del inför morgondagen och jag måste efterarbeta en del av gårdagen. Jag tänker att ju tryggare jag känner mig i mitt nu desto konstruktivare tankar har jag om gårdagen och morgondagen. När jag upplever osäkerhet i nuet då kommer oron krypande och då faller skuggan både på morgondagen och gårdagen.

Det bästa sättet att skingra orons skuggor är att ta ett beslut. Då behöver jag inte oroa mig mer.

Hur gör du för att sluta oroa dig?
Lizelott

Lämna en kommentar

Under oro

Tankar om uppmuntran

”Keep away from people who try to belittle your ambitions. Small people always do that, but the really great make you feel that you, too, can become great.”
– Mark Twain

”Håll dig borta från människor som försöker förminska dina ambitioner. ”Små” människor gör alltid det, men de riktigt ”stora” får dig att känna att du också kan bli stor.”

Det finns människor som alltid vill ta ifrån dig dina drömmar genom att peka på allt som är omöjligt. Dessa människor tar enormt mycket kraft från dig och ju fortare du vet vem det är och kan undvika dem desto bättre. Som tur är finns det även människor som ger dig kraft genom att visa ett genuint intresse för dina drömmar och bekräfta dig. Dessa människor ska du vara rädd om. Det är med dem du ska diskutera din drömmar och projekt. Då kommer du att få bekräftelse men även tankar som utvecklar dina drömmar och projekt.

Jag tror att om jag är medveten om vem eller vilka i min omgivning jag ska vända mig till så lyckas jag bättre med mina projekt. Jag tror även att jag blir bättre på att stötta andra när jag har en bra förebild och mentor.

Vem vänder du dig till för att få bekräftelse?
Lizelott

Lämna en kommentar

Under uppmuntran

Tankar om acceptans

”När vi accepterar våra gränser kan vi passera dem.”
– Albert Einstein

Det jag kan accepterar kan jag förändra. Kan jag inte acceptera det som hänt kan jag inte förändra det. Många tycker att det är fegt och att man ger sig när man accepterar, när det egentligen är tvärtom. Det är först när jag accepterar någonting som jag kan ta ansvar för det. Att acceptera handlar inte om att jag gillar det som hänt eller det som sagts. Det handlar om att inse att det hänt och att jag kan förändra det om jag vill.

Jag måste acceptera att jag inte nådde ända fram till mitt mål, först då kan jag ta nya tag och satsa igen. Låtsar jag som om ingenting har hänt då försvinner liksom målet i dimman. När jag kan acceptera mig själv precis som jag är har jag dels lättare att acceptera andra som de är och dels har jag möjlighet att förändra det jag inte är nöjd med hos mig själv.

All förändring startar med en acceptans!

Vad vill du acceptera och förändra?
Lizelott

Lämna en kommentar

Under acceptans

Tankar om framtiden

”The longer you wait for the future the shorter it will be.”
– Loesje

”Ju längre du väntar på framtiden, desto kortare blir den.”

Det är inte lönt att vänta på framtiden. Det är bättre att skapa den.  Det jag gör idag ger mig min framtid. Väljer jag då att vänta så blir ju min framtid ett enda väntande.

En del säger att framtiden kommer antingen jag är förberedd eller ej. Planerar jag inte min framtid så kanske någon annan planerar den åt mig. Varje ny dag är en del av min framtid. Jag kan inte veta hur lång min framtid blir, det enda jag kan veta är att ju fortare jag kommer igång desto längre blir den.

Det gäller att hitta en balans mellan att drömma, planera och skapa den framtid jag vill ha och samtidigt leva och njuta så mycket som möjligt just nu. Jag kan inte bara leva för dagen jag måste planera för morgondagen och min framtid. Jag kan inte bara leva i framtiden, då missar jag livet jag har idag, just nu!

Vad planerar du för idag och i framtiden!
Lizelott

Lämna en kommentar

Under framtiden

Tankar om mig själv

”Never say anything about yourself you do not want to come true.”
~ Brian Tracy

”Säg aldrig någonting om dig själv som du inte vill ska bli verklighet.”

Vad säger jag om mig själv? Vad säger jag till mig själv? Jag tror att det är lätt att vara för hård mot sig själv. Jag har  lätt för att bli arg och besviken på mig själv, men dessvärre inte lika lätt att känna mig glad och stolt över mig själv. Det är precis som om det finns en spår i hjärnan som startar alla mina klagomål på mig själv, längs spåret finns alla mina andra misstag, de liksom står längs med kanterna och hejar på.  När jag gjort något bra får jag anstränga mig för att hålla kvar glädjen, varför kan jag inte ha ett spår där alla andra framgångar står och hejar på?

Det finns bara ett sätt att förändra detta. TRÄNA! Träna på att säga bra saker till mig själv. Träna på att säga till mig själv när jag gör något bra.

Vad säger du till dig själv?
Lizelott

 

Lämna en kommentar

Under mig själv

Tankar om att öppna upp

”Every exit is an entrance somewhere else.”
– Tom Stoppard

”Varje utgång är en ingång till något annat”

Varje gång jag går ut ur något går jag även in i något annat. Varje gång jag slutar med  något öppnar jag upp för något annat. Ibland glömmer vi  nog detta och  försöker börja på nya projekt innan vi slutat med  något annat. Vi försöker både hinna med  det nya och det gamla, resultatet brukar oftast bli att ingenting blir ordentligt gjort.

Det kan även vara bra att tänka på detta när vi känner att något som vi vill ha kvar i livet tar slut. Det finns ett klokt råd som lär oss att inte sörja det som tagit slut utan glädjas åt att det hänt. Det enda vi kan vara säkra på när någonting tar slut är att det kommer något annat, vad vet vi inte. Varför då inte tänka att det kommer något bättre och känna nyfikenhet?

Det är även bra att inse att livet är på detta sätt, när vi har något i vårt liv som vi inte trivs med. Då är det all anledning att sluta med det och öppna upp för något annat.

Vad öppnar du upp för?
Lizelott

Lämna en kommentar

Under att våga släppa

Tankar om problem

”The problem is not that there are problems. The problem is
expecting otherwise and thinking that having problems is
a problem.”

–  Theodore Rubin

”Problemet är inte att det finns problem. Problemet är att förvänta sig något annat och tänka att det är ett problem att ha problem.”

Problem är en del av livet. När vi löser ett problem så växer vi. Att tro att problem är något som man ska försöka undvika är lika tokigt som att leta efter problem. Är vi rädda för problem så har vi sämre beredskap för att lösa dem. Letar vi efter problem kommer vi att hitta fler än nödvändigt. Det bästa vi kan göra är att ta problemen när de kommer och se det som en utmaning och fokusera på det vi lär oss av att lösa problemen.

Jag tror inte att det finns någon som egentligen njuter av problem, men det är bättre om jag kan ta mig an problemen på ett kreativt sätt än om jag bara klagar. En del problem kan när de är avklarade visa sig vara en fantastisk möjlighet istället för ett problem!

Vems är problemet?

Lizelott

Lämna en kommentar

Under problem

Tankar om att tänka stort

”Think big and don’t listen to people who tell you it can’t be done. Life’s too short to think small.”
– Tim Ferriss

”Tänk stort och lyssna inte till de som säger att det inte går. Livet är för kort för att tänka smått.”

Att våga, att tillåta sig själv tänka stort är enligt de flesta coacher nyckeln till att nå dit jag vill. Jag tycker det är lätt att låta bli att lyssna på när andra säger att det inte går, då kan jag nästa bli ännu mer triggad. Det som är svårare är när det är min egen röst som säger att det inte går. Det är inte lika lätt att få tyst på den och konstigt nog blir jag mer tveksam än triggad av den. Här behövs det verkligen en stark vilja för att tysta ner den rösten.

Jag läste en härlig kommentar en gång på detta temat: ” De som säger att det inte går blir ofta avbrutna av de som redan har börjat.”

Ett sätt att få tyst på de som säger att det inte går är att bara sätta igång!

Vad är dina stora tankar fyllda med?
Lizelott

1 kommentar

Under tanken