Månadsarkiv: april 2011

Tankar om att ge

”Vi finns till för att bidra med vad vi kan till livet, inte för att få ut vad vi kan av livet.”
– William Osler

När jag har fokusering på vad jag kan bidra med blir allting mycket roligare än om jag är fokuserad på vad andra ska göra. Skillnaden är att jag kan själv bestämma vad jag ska göra, vad jag klarar av att göra och när jag sedan gör det känner jag mig nöjd. Jag kan däremot aldrig bestämma vad någon annan ska göra och risken finns då att de inte gör det och då blir jag besviken. Dessutom är det även så att ju mer jag bidrar med till livet desto mer får jag tillbaka.

I ett av sin berömda tal sa John F. Kennedy:
“Ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country.”

”Fråga inte vad landet kan göra för dig; fråga vad du kan göra för landet.”

Jag kan alltid bestämma vad jag ska bidra med till livet men jag kan aldrig bestämma vad livet ska ge tillbaka till mig.

Vad kan du ge till livet?
Lizelott

Lämna en kommentar

Under att ge

Tankar om livet

”One day at a time–this is enough. Do not look back and grieve over the past for it is gone; and do not be troubled about the future, for it has not yet come. Live in the present, and make it so beautiful it will be worth remembering.”
– Ida Scott Taylor

”En dag i taget – det räcker. Titta inte tillbaka och sörj över det som varit för det är borta; bekymra dig inte över framtiden, för den har inte kommit än. Lev i nuet, och gör det så fantastiskt så det blir värt att minnas.”

Livet är en underbar gåva! När vi inser att det viktigaste i livet är NU kan vi skapa ett helt fantastiskt liv. Har jag ett underbart nu så har jag samtidigt skapat både ett underbart minne och en underbar framtid.

Att man skapar härliga minnen när man upplever ett härligt nu tycker nog de flesta är lätt att förstå och instämma i. Däremot är det inte lika tydligt med kopplingen mellan ett härligt nu och en härlig framtid. Bara för att jag mår bra idag så behöver det inte betyda att jag mår bra imorgon. Jag tror att om jag skapar ett NU som jag mår bra av så har jag lättare att möta eventuella motgångar i framtiden och till och med kunna skapa något positivt av det.

Njut av idag!
Lizelott

1 kommentar

Under att leva

Tankar om slumpen

”Great things are not done by impulse, but by a series of small things brought together.”
~Vincent Van Gogh

”Stora saker sker inte av en slump, utan som en följd av en mängd små saker.”

Det är lätt när vi ser andra människor lyckas med någonting att det liksom bara kom. Vi ser enbart den sista händelse och tycker då att det ser enkelt ut.  Tittar vi närmre så hittar vi säkert alla de andra händelserna och kan förhoppningsvis se allt det som bidragit till att personen lyckades.

Allt vi har tränat på blir vi bättre på, till sist ser det så enkelt ut att de som inte vet att jag har tränat tycker att jag har tur.

Det är många gånger så att den viktigaste egenskapen för att lyckas med någonting är envishet. Envisheten gör att jag gör ännu ett försök och ännu ett och ……

Hur många böcker behöver man läsa för att bli en läsare? Hur många tavlor måste man måla för att bli en konstnär? Man måste hålla på tills man är framme vid målet och sedan måste man fortsätta.

Var envis!
Lizelott

3 kommentarer

Under det lilla

Tankar om ord

”Kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless.”
-Mother Teresa

”Vänliga ord kan vara korta och lätta att säga, men deras eko är sannerligen oändligt.”

Vänliga ord kan sprida både glädje och hopp. Vänliga ord kan ge framtidstro och inspiration. Vänliga ord ska både sparas och spridas. Även om jag behöver de vänliga orden själv så försvinner de inte för att jag delar med mig av dem. Tvärtom ju fler jag delar dem med desto fler får jag själv.

När jag sprider vänliga ord omkring mig så hör jag ju dem själv och dessutom är det sannolikt att jag får vänlig ord tillbaka. Det mest fantastiska är att det är precis vem som helst som kan börja denna spiral. En bra början är att sätta som mål för sig själv att varje dag säga något vänligt ord till minst fem personer man möter, detta blir lätt både sex, sju och åtta personer. Ganska snabbt märks det att det kommer vänliga ord tillbaka. De vänliga orden ska naturligtvis vara ärliga men de behöver inte vara så ”djupa” som man kan tror. Det kan ibland vara fullt tillräckligt med att berömma någon för klädvalet, frisyren eller något personen gjort just denna dag.

Sprid vänliga ord!
Lizelott

1 kommentar

Under ord

Tankar om myrsteg

”To get through the hardest journey we need take only ONE step at a time, but we MUST keep on stepping.”
– Chinese Proverb

”För att ta oss genom svårigheter behöver vi bara ta ett steg i taget, men vi MÅSTE fortsätta gå.”

Det är lätt att tänka att det behövs enorma ansträngningar för att ta sig genom en svårighet. Alla enorma ansträngningar består av en mängd små steg som tillsammans gör att vi tar oss framåt. Även om stegen är oerhört små så är de också oerhört viktiga.

Det kan även hända att vi får för oss att dessa små steg inte kan göra någon nytta. Jag gillar liknelsen att det är som små myrsteg. Det behöver inte vara stora elefantsteg för att vi ska lyckas nå dit vi vill. Det är bättre med myrsteg som upprepas än elefantsteg som får oss att känna oss helt uttröttade.

En stor fördel med myrsteg är att de är så lätta att ta. Samtidigt kna detta vara ett av problemet också, de är så lätta att låta bli att ta!

Var som en liten myra!
Lizelott

2 kommentarer

Under ett steg i taget

Tankar om rädsla

”I quit being afraid when my first venture failed and the sky didn’t fall down.”
-Allen H. Neuharth

”Jag slutade att vara rädd när mitt första vågstycke misslyckades och jag upptäckte att himlen inte föll ner.”

De flesta som är rädda för att försöka sig på någonting nytt är egentligen inte rädda för att göra det utan de är rädda för att inte klara av det, att misslyckas. En bra fråga är då: Vad är det värsta som kan hända?

De flesta som slutligen våga testa inser att det som de befarade aldrig hände. När det misslyckades så var det inte så hemskt som de tänkt sig innan. Det sägs att det bästa sättet att bli av med sin rädsla är att sätta igång. Rädslan är något vi skapar i våra tankar.

Jag har många gånger själv upplevt att när jag går från tanke till handling så släpper min oro. När jag börjar agerar så upplever jag en tillfredsställelse i just detta faktum att jag gör någonting. Dessutom är det större chans att jag hittar bra lösningar på det jag oroade mig för när jag är aktiv än när jag bara letar i mina tankar.

Släpp rädslan – agera!
Lizelott

1 kommentar

Under rädsla

Tankar om livet

”To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all.”
– Oscar Wilde

”Att leva är ovanligt i vår värld. De flesta bara existerar, inte mer.”

Livet är en fantastisk gåva! Hur skapar vi liv i vårt liv. Hur gör vi vår existens levande? Jag tror att när jag tar ansvar för de val jag gör i livet och känner glädje i vardagen upplever jag att jag är levande.

Det är bara jag som kan bestämma vad jag vill ha i mitt liv och hur jag vill att det ska vara. Det är också bara jag som kan se till att det blir så. Visst kan de hända att det dyker upp saker i mitt liv som jag inte vill ha, det bästa är då att  fokusera på det jag vill och inte hänga upp mig på det oönskade.

Jag tror att ett öppet sinne och ibland tålamod kan behövas eftersom allt inte är som det verkar från början. Det jag verkligen ville ha i mitt liv vid en tidpunkt kan visa sig vara onödigt längre fram och tvärtom.

Lev ditt liv!
Lizelott

Lämna en kommentar

Under att leva

Tankar om underverk

”There are no seven wonders of the world in the eyes of a child.
There are seven million.”
– Walt Streightiff

”Ett barn ser inte sju underverk i världen. Det ser sju miljoner.”

Einstein har sagt att man kan se på livet på två sätt. Antingen som om ingenting är ett mirakel eller som om allt är ett mirakel. När vi ser på livet med barnets ögon kommer vi att uppleva en mängd mirakel.

Jag tror att utmaningen som vuxen är att bejaka barnet som finns inuti mig. Barnet som är nyfiket, barnet som är kreativt. Hur kan jag som vuxen skapa en känsla av nyfikenhet och kreativitet i min vardag? Jag tror att ju mer ansvar jag är beredd att ta för att skapa det liv jag vill desto mer nyfikenhet och kreativitet får jag i mitt liv.

Jag tror också att det handlar mycket om att ha förväntningar på livet att det ska ske mirakel. Förväntar jag mig inga mirakel är det risk att jag inte ser dem även om de händer.

Förvänta dig mirakel, se underverken!
Lizelott

2 kommentarer

Under underverk

Tankar om glädje

Idag fick vi till vår stora glädje se en groda i vår damm. Vi har varit lite oroliga eftersom vi haft en sträng vinter. Förra vinter klarade inte guldfiskarna och nu var vi oroliga att även grodorna försvunnit. Vi brukar ha fullt med grodyngel och det är fascinerande att följa deras utveckling.

Grodans budskap är passande nog att glädjas åt livet just nu och att dela glädjen med andra. Just detta att dela glädjen med andra tycker jag är en källa till inspiration. När jag berättar för andra om min glädje och de också blir glada känner jag mig ännu gladare. Det bästa jag kan göra när jag är glad är just att dela det med någon annan för då växer glädjen.

När någon vill dela sin glädje med mig känner jag mig alltid tacksam över att de vill att jag ska få uppleva denna glädje också. Samtidigt är ju glädje ingenting vi får det är någonting vi skapar! Hur skapar vi glädje? Jo genom att bejaka det som vi tycker om och blir glada av. Ju mer vi bejakar glädjen desto fler saker och händelser upptäcker vi som skapar glädje.

Skapa glädje och dela den!
Lizelott

1 kommentar

Under glädje

Tankar om drömmar

“You are never too old to set another goal or to dream a new dream.”
~ Les Brown

”Du är aldrig för gammal för att sätta ett nytt mål eller för att drömma en ny dröm.”

Vi blir aldrig för gamla för drömmar. Vi blir aldrig för gamla för nya mål. Livet blir vad vi gör det till. Jag tror att vi slutar inte drömma för att vi är för gamla – vi blir gamla för att vi slutar drömma. Vi behöver ha nya mål att se framemot. Det kan vara något vi vill uppleva, eller något vi vill göra. Framtiden skapar vi med hjälp av alla de nu som vi upplever.

Vi har bara nu, vi vet ingenting om framtiden. Just nu är vi alla i precis rätt ålder för att göra det som behövs för att nå vårt mål för att börja skapa vår dröm. Ju mer jag lever i min dröm just nu, desto mer har jag av den i framtiden. Det är alltså ingen risk att den tar slut. En dröm tar bara slut om jag sluta drömma den.

Lev din dröm!
Lizelott

2 kommentarer

Under drömmar