Månadsarkiv: september 2011

Tankar om vad jag kan

Igår lyssnade jag på Jonas Helgesson, det är alltid en härlig upplevelse. När du klickar på hans namn kommer du till hans hemsida. Man får många aha-upplevelser och många nya tankar. Jonas pratade om att fokusera på det man kan istället för att fokusera på det man inte kan. Jag som arbetar i skolan känner att vi oftast fokuserar för mycket på det eleverna inte kan, men vi har som tur är blivit bättre.

Jonas gav oss följande tankevända. Tänk om någon frågar vad vi heter och vi svarar: Jag heter inte Anna, jag heter inte Lena osv Det verkar ju helt tokigt. Eller om vi går till affären med en lista på saker vi inte ska handla. Ändå är det människor som går genom livet med en sådan lista. De är hela tiden fokuserade på det som de inte kan.

Visst ska vi lära oss nya förmågor i livet, men det blir inte bra om vi ständigt går omkring och tänker att vi inte kan. Det bästa sättet att lära sig någonting nytt är att tänka på allt man redan kan och nu ska jag lära mig detta också!

Vad kan du?
Lizelott

Lämna en kommentar

Under vad jag kan

Tankar om det lilla

”In this life we cannot always do great things. But we can do small things with great love.”
– Mother Teresa

I detta livet kan vi inte alltid göra de stora ting. Man vi kan göra små ting med stor kärlek.

Även en liten sak kan bli oerhört betydelsefull om den görs med mycket kärlek och omtanke. Det är inte omfattningen på det jag gör som är avgörande utan omtanken. Anledningen till varför jag gör en viss sak har också en stor  betydelse. Ju mer jag gör för andra desto mer får jag tilbaka.

Många tror att om jag gör någonting för dig, så kommer du att gör någonting  för mig. Riktigt så ”raka rör” är det inte. Vår intention med det vi gör är viktigare en det vi gör. Det jag gör för att jag vill glädja andra är viktigaret än det som jag gör för att glädja mig själv.

Jag tror att stora saker kan bli små och betydelselösa och små saker kan bli viktiga och helt avgörande beroende på vem som gör dem och hur.

Låt det lilla bli det stora!
Lizelott

Lämna en kommentar

Under det lilla

Tankar om förväntningar

”You can’t base your life on other people’s expectations.”
– Stevie Wonder

”Du kan inte bygga ditt liv på andras förväntningar.”

Man kan bara ha förväntningar på sig själv. Självklart kan jag ha en förväntan på mig själv att jag alltid ska göra det som andra vill att jag ska göra, men då är det stor risk att jag känner mig missnöjd med mig själv. Det är nämligen  mycket vanligt att om jag gör någonting som en eller flera personer vill att jag ska göra så gör jag samtidigt någonting som en eller flera personer inte vill att jag ska göra.

Jag kan inte heller ha förväntningar på att andra ska göra så att jag känner mig nöjd med livet. Var och en måste ta ansvar för sitt eget liv och sina förväntningar på sig själv. Precis som att jag inte kan leva mitt liv som någon annan förväntar sig, kan jag inte heller leva mitt liv och förvänta mig att andra ska vara som jag vill. De förväntningarna jag kan ha på mig själv måste jag själv kunna påverka.

Vad har du för förväntningar på dig själv?
Lizelott

Lämna en kommentar

Under förväntningar

Tankar om drömskepp

”If your ship doesn’t come in, swim out to meet it.”
– Jonathon Winters

”Om ditt skepp inte kommer in, simma ut och möt det.”

Vi kan inte bara sitta på kajen och vänta, vi måste agera. Vi måste göra vad som krävs föra att få skeppet att komma in. Ibland kan det räcka med att simma ut och möta det, ibland måste vi kanske bygga en helt ny hamn för att just det skeppet ska kunna komma in i vår hamn. Ibland måste vi kanske skicka i väg några andra båtar för att just denna båt ska få plats i vår hamn.

När vi har en dröm som vi vill uppnå är det ju oftast någonting som vi inte har då måste vi göra någonting som vi inte brukar göra. Är vi inte beredda att göra det så får vi nog se vi vårt drömskepp segla iväg igen.

Vi kan behöva lära oss någonting som vi inte kan, vi kanske behöver någon ny kompetens. Vi kanske behöver rensa ut någonting i vårt liv för att få plats med vår dröm.

Vad behöver du göra för att hämta in ditt skepp?
Lizelott

 

Lämna en kommentar

Under drömmar

Tankar om tankar

”Där alla tänker lika där tänks det inte så mycket.”
Okänd

De flesta av de tankar vi har idag, hade vi igår också och dagen innan och dagen innan…..

För att få nya tankar måste vi möta andras tankar då helst de som inte är exakt lika som våra egna. Självklart är det så att de tankar som vi lättast tar till oss är de som vi känner igen. Vi har ett behov av att känna oss bekräftade och accepterade. När vi vågar tänka en annan tanke växer vi. När vi vågar utmana våra egna tankar utvecklas vi. När vi vågar ta till oss en ny annorlunda tanke så förändras våra egna tankar.

När vi delar våra tankar med andra blir vi riktigt medvetna om vad vi tänker. Då kan det hända att vi inser att det vi tänker kan förbättras med hjälp av andras tankar. Detta fungerar dock bara om jag själv är beredd att ta emot en ny tanke och låta den blandas med mina egna tankar. Har jag bestämt mig för att mina tankar är bäst har jag stängt in mina tankar.

Släpp ut dina tankar!
Lizelott

Lämna en kommentar

Under Tankar

Tankar om möjligheter

”Opportunity dances with those who are already on the dance floor.”
– H. Jackson Brown

”Möjligheterna dansar med de som redan är på dansgolvet.”

Är jag inte där som möjligheten dansar så kan jag inte bli indragen i dansen. Jag måste vara där möjligheten finns. Ibland vet jag kanske inte hur möjligheten ser ut eller var den är. Då kan jag prova lite olika dansgolv. Jag kan också se om de som redan finns på dansgolvet verkar till att ha fått den möjligheten som jag letar efter.

Man får dock inte glömma att det är jag som måste ta möjligheten och sedan göra någonting av den. Den första förutsättningen är att jag är på plats på dansgolvet, men sedan måste jag vara beredd att dansa och skapa några egna turer i dansen.

Det finns många människor som är på plats på dansgolvet som tror att det är någon annan som ska dansa åt dem. Då ger de bort sin chans. Det finns också många som tror att de kan fortsätta att dansa som de alltid har gjort och vill inte prova den nya dansen som möjligheten erbjuder.

Vill du dansa?
Lizelott

2 kommentarer

Under möjligheter

Tankar om attityd

”If you don’t like something, change it. If you can’t change it, change your attitude.”
– Dr. Maya Angelou

”Om det är någonting du inte tycker om, ändra det. Om du inte kan ändra det, ändra din attityd.”

Det här låter enkelt, men kan vara svårt ibland. Ändå är det så här det fungerar. Trivs jag inte med mitt jobb får jag försöka byta, kan jag inte byta kan jag lika gärna bestämma mig och agera som om jag tyckte om det. Det är då stor chans att jobbet visar sig vara roligare än vad jag upplevde innan.

Tycker jag inte om boken jag läser kan jag läsa en annan bok, fast ibland måste jag kanske läsa just den boken för att det ingår i en utbildning eller kurs. Då får jag ändra min attityd till boken så att det går lättare att läsa den.

En bra och nyttig kompetens att ha är att ha förmågan att se skillnaden på när det går att förändra och när det behövs en förändring av min attityd.

Vad är din attityd?
Lizelott

Lämna en kommentar

Under attityd

Tankar om det inre ljuset

”People are like stained glass windows. They sparkle and shine when the sun is out, but when the darkness sets, their true beauty is revealed only if there is a light from within.”
– Elisabeth Ross

”Människor är som färgade glasfönster. De glittrar och skiner när solen lyser på dem, men när mörkret lägger sig kan man bara se dess skönhet om det kommer ljus inifrån.”

Ljuset inifrån finns där alltid, antingen solen skiner eller det är mörkt. Det kan visserligen vara olika starkt olika dagar men det finns där alltid. Jag tror att det inre ljuset kan spridas till andra. De människor som har ett starkt inre ljus har alltid människor omkring sig som gärna vill ta del av ljuset.

Alla människor har ett inre ljus en del har bara gömt det bakom en mörk lampskärm. Mitt ljus blir starkare om jag är fylld med tacksamhet över det. Mitt ljus blir också starkare ju mer glädje jag delar med andra. Mitt ljus är mitt men det är inte bara till för mig utan även för andra som behöver det.

Tänd ditt inre ljus!
Lizelott

Lämna en kommentar

Under ljus och mörker

Tankar om missmod

”One of the things I learned the hard way was that it doesn’t pay to get discouraged. Keeping busy and making optimism a way of life can restore your faith in yourself. ”- Lucille Ball

”Ett sätt som jag lärt mig den hårda vägen är att det lönar sig inte att tapp sugen. Genom att fortsätta och ha en positiv attityd till livet kan  man skapa en känsla av tillit i sig själv!

Det är stor skillnad på att reflektera över sina misstag, ta lärdom och att inse att man faktiskt växer som människa mot att bara konstatera att det blev fel. Man växer både av allt det man gör som går bra och av allt det man gör som går mindre bra. Ju mer vi är fokuserade på att lära oss något nytt desto fler situationer som inbjuder till lärande kommer vi att hitta. Det som händer när jag ”tappar sugen” är att jag går vilse. Då gäller det att snabbt plocka upp just min ”tappade sug” och fortsätta.

Livets hårda skola – hör man ofta! Varför inte Livets kompetenta skola?
Lizelott

2 kommentarer

Under att gå vidare

Tankar om jag

”I’m stronger because of my hard times, i’m wiser because of my mistakes, i’m happier because of my sad times, and i’m smarter because of my moments of confusion.”
– Unknown

”Jag är starkare beroende på de hårda tiderna jag mött, jag är klokare beroende på mina misstag, jag är gladare beroende på de sorgligheter jag genomlevt och jag är smartare beroende på de ögonblick av förvirring jag upplevt.”

Allt jag upplever i mitt liv gör mig till den jag är idag. Allt roligt, tokigt och härligt. Allt tråkigt, tragiskt och smärtsamt. Allt påverkade mig när det hände och förändrade mig. Mitt jobb i detta skeende är att fokusera på de händelser som gör att jag blir en lyckligare människa. De andra händelserna är lärdomar för mig och dem ska jag ta med mig vidare i livet men inte låt mig bli nedtryckt av dem.

I alla situationer finns det något positivt att hålla fast vid! Livet är fullt av härliga möjligheter att träna sig på just detta.

Livet är positivt!
Lizelott

Lämna en kommentar

Under att bli sitt bästa jag