Månadsarkiv: november 2011

Tankar om lyckan

”Plenty of people miss their share of happiness. Not because they never found it – but because they didn’t stop to enjoy it.”
-William Feather

”Många människor missar sin del av lyckan. Inte för att de aldrig hittar den – utan för att de inte stannar upp och njuter av den.”

Lyckan kan vara så olika saker. Det kan vara litet och den kan vara stort. Har man inte tid att njuta av den har det egentligen ingen betydelse om den är liten eller stor. En liten lycka kan bli stor om jag njuter av den och en stor lycka kan bli liten om jag glömmer bort att njuta av den. Jag tror att det är bra att träna sig på att verkligen njuta av de små lyckorna så att de blir stora. Då har man så att säga själv skapat den stora lyckan!

Ett sätt att njuta är att skriva ner allt det som betyder lycka för just dig. Då blir du verkligen medveten om hur mycket lycka du möter varje dag. Ju fler gånger du antecknar desto fler saker hittar du som gör dig lycklig.

Njut av din lycka!
Lizelott

Lämna en kommentar

Under lycka

Tankar om livets stormar

”Never make a permanent decision based on a temporary storm. No matter how raging the billows are today, remind yourself : This too shall pass!”
-Thomas Jakes

”Ta aldrig långtgående beslut baserat på tillfälliga stormar. Oavsett hur mycket ”stormarna” drar i dig. Tänk: Även detta kommer att gå över!”

Det är lätt när det stormen viner att man tar förhastade beslut. Det är även lätt att tro när man är mitt i stormens öga, att det aldrig kommer att sluta blåsa. Självklart ska man ta hänsyn till de rådande omständigheterna när man tar beslut, men det är även viktigt att ta hänsyn till de omständigheterna som man vill ha. För om vi bara tar beslut utifrån hur det är nu och inte utifrån hur vi vill att det ska vara då kommer vi ju aldrig att kunna förändra någonting.

Jag har ett vykort med ett härligt ordspråk som lyder så här:

När stormen blåser bygger vissa vindskydd medan andra bygger väderkvarnar!

Visst kan det kännas frestande att försöka gömma sig när det stormar, fast det är kanske just då man ska försöka fånga nya tankar med sin väderkvarn!

Hur gör du när det blåser i ditt liv?
Lizelott

Lämna en kommentar

Under livet

Tankar om vad jag ser!

”See things as you would have them be instead of as they are.”
– Robert Collier

”Se saker som du vill att de ska vara istället för ur de är”

Detta kan låta som ett konstigt råd. Jag tror att om kan tänka efter hur man själv ser på olika saker och händelser och jämföra det med hur någon annan ser på precis samma sak eller händelse förstår man lite bättre vad som menas. En händelse som upplevs spännande och utmanade för någon kan upplevas skrämmande och omöjlig för någon annan. En sak som är vacker och inspirerande kan också vara ful och irriterande. Allt beror på vem som tittar på den.

  Saker och händelser blir alltså vad de blir beroende på hur jag förhåller mig till dem. Istället för att vara rädd kan jag vara nyfiken och istället för att se det som ett problem kan jag se det som en utmaning. Jag har alltid tolkningsföreträde när något händer mig. Varför då inte tolka det till min fördel? Tolka det på ett sätt så att jag mår bra?

Se på världen med dina önskeögon!
Lizelott

Lämna en kommentar

Under att se

Tankar om vad vi håller kvar

”You can clutch the past so tightly to your chest that it leaves your arms too full to embrace the present.”
– Jan Glidewell

”Du kan hålla ditt förflutna så hårt i din famn så att dina armar är för upptagna för att ta emot nuet.”

När man håller fast vid för mycket av det  förflutna är det svårt att uppleva nuet. Jag tror att när jag håller fast vid det förflutna kan det bli på två olika sätt beroende på vad jag håller fast vid. När det är en svårighet jag upplevt som jag håller fast vid då blir jag liksom blockerad, jag blir låst, orolig och osäker. Det gör att jag inte kan slappna av och ta emot något mer. När jag håller kvar vid en positiv upplevelse känner jag mig däremot fri, kreativ och fylld av nyfikenhet att prova något nytt.

Ju mer nyfiken jag är på att prova någon nytt desto fler nya positiva upplevelser får jag. Självklart möter jag även motgångar men eftersom jag är fokuserad på att prova något nytt så låter jag inte detta slå ner mig.

Släpp taget om det förflutna som blockerar dig!
Lizelott

Lämna en kommentar

Under förflutna

Tankar om idag

”Don’t let yesterday use up too much of today.”
– Cherokee

”Låt inte gårdagen använda för mycket av dagen idag.”

Det som hände igår har hänt och är historia. Det går inte att förändra, möjligtvis kan man göra om det igen och får ett annat resultat. Jag tycker nog att detta citat stämmer när det är något bekymmersamt som hänt då är det bra om man inte tar det med sig till  dagen idag. När det däremot har hänt något trevligt så tycker jag att man kan ta det med sig i flera dagar och njuta av det.

Dagen idag är ett oskrivet blad och jag har en fantastisk möjlighet att skapa något nytt, något annorlunda. Det är lättare att få en dag som jag är nöjd med om jag har med erfarenheter av dagar fyllda av lycka och glädje. Det är själv känslan som jag ska hålla kvar. Varje idag är unik och kommer aldrig tillbaka.

Njut av din unika idag!
Lizelott

Lämna en kommentar

Under idag

Tankar om att gå vidare

”When one door closes, another opens; but we often look so long and so regretfully upon the closed door that we do not see the one that has opened for us.”
– Alexander Graham Bell

”När en dörr stängs, öppnas en annan; men oftast tittar vi så länge och ångerfullt på den stängda dörren så vi ser inte den som har öppnats för oss.”

Det kan kännas både snopet och irriterande att den dörr som jag tänkt passera på min väg framåt i livet stängs. Då är det lätt att jag blir stående och bara tittar på dörren istället för att titta mig omkring för att se om det finns någon annan dörr som är öppen. Detta kan man förebygga genom att vara förberedda på att dörren kan stängas och att inse att det bästa jag kan göra är att fortsätta till nästa. Självklart ska jag inte förutsätta att dörren ska stängas bara se till att jag har en plan B när det händer.

Ibland behöver jag inte gå så långt för att hitta en ny dörr. Dessutom en dörr som passar mig  betydligt bättre.

Leta upp en ny dörr!
Lizelott

Lämna en kommentar

Under att gå vidare

Tankar om att tro på sig själv

”Believe in yourself and there will come a day when others will have no choice to believe with you”
– Cynthia Kersey

”Tro på dig själv för då kommer det en dag när andra inte har något annat val än att tro på dig.”

När du tror på dig själv så märker andra det och har då lättare att tro på dig. Är du däremot osäker på dig själv så är det väldigt lätt att andra får övertaget.

Jag tror att ju mer vi kan fokusera på alla de tillfällen när vi haft en stor tilltro till oss själva och det blivit bra desto lättare är det att tro på sig själv. Tyvärr gör vi ofta tvärtom det är all de tillfällena när det inte gick så bra trots att vi trodde att det skulle gå som vi minns. Vi måste tillåta oss själv att lyssna på vår inre röst och att uppmuntra och berömma den när det blir som vi tänkt.

Ett gammalt skånskt ordspråk säger: ”God tro och stora sko – då kan du gå på vann (vatten)”

Tro på dig själv!
Lizelott

Lämna en kommentar

Under tron