Månadsarkiv: januari 2012

Tankar om livet

”Livet och döden är inte på något sätt varandras motsatser. Livet är evigt och motsatsen till döden är att födas. Detta betyder att du varken har eller äger ett liv, däremot att du fått gåvan att medverka och att uppleva ett par sekunder av det. Ta vara på dessa och gör dem vackra.”

Dessa ord läser jag i Micke Gunnarsson bok ”Det är bara de som bestämt sig för vart de ska som kan gå vilse”. Boken väcker många tankar och just dessa fantastiska ord om livet och döden känns svindlande. Det som jag kallar mitt liv fanns redan innan jag så att säga föddes och det kommer att fortsätta efter det att jag inte finns. Det är tiden i denna kropp som jag har nu som vi kallar för livet, men livet är kanske så mycket mer. Tiden i denna kroppen är kanske bara en bråkdel av livet.

Vi har fått gåvan att uppleva livet, uppleva att leva i denna kroppen i den verklighet som vi kan uppfatta. Livet har inget ansvar för att mig, däremot har jag ett ansvar för livet. Ett ansvar att göra det så vackert jag kan!

Vad gör ditt liv vackert?
Lizelott

 

 

 

Lämna en kommentar

Under livet

Tankar om livets väg

”The road to success is always under construction. No matter how far you go down the wrong road you can always TURN AROUND!”
– Unknown

”Framgångens väg är alltid under konstruktion. Det kvittar hur långt du går på fel väg, du kan alltid vända om!”

Jag skulle vilja säga att livets väg alltid är under konstruktion. Efterhand som jag lär mig nya saker eller får fördjupad kunskap om någonting så bygger jag nya vägar. En del vägar känns först som en motorväg, för att helt plötsligt bli en liten smal grusväg. Det händer även att jag hamnar i en återvändsgränd och då är det bara till att vända.

Viss vägar går rakt fram andra har ständiga vägkorsningar där jag måste välja riktning. Ibland måste jag chansa och ibland känner jag mig helt säker på mitt vägval. Vissa vägar färdas jag ensam på och tar mig fram sakta men säkert. Det finns vägar där många andra färdats före mig och så att säga banat väg. Det kan kännas tryggt att färdas tillsammans med andra men även spännande att bygga vägen själv!

Hur ser din väg ut?
Lizelott

Lämna en kommentar

Under livets väg

Tankar om hopp

”Hope… Sometimes that’s all you have when you have nothing else. If you have it, you have everything.”
– Unknown

”Hopp… Ibland är det det enda du har. Har du det, har du allting!”

Det sägs att hoppet är de sista som överger en människa. Det är lätt att förstå att om vi slutar hoppas så har vi slutat tänka på att någonting kan förändras. Ibland vågar vi inte tro på det vi  hoppas på. Jag tror att om vi fortsätter hoppas ändå, så kommer vi att till sist tro på det.

Hoppet kan hålla en människor vid liv, hoppet kan får människor att kämpa, hoppet kan ge ork att möta ännu en dag. Det finns människor som kan leva ett helt liv på att de har ett hopp. Ett hopp kan vara som en dröm. En del drömmar kan ge kraft av sig själv, andra drömmar måste förverkligas annars tynar de bort.

Håll fast i ditt hopp! Våga hoppas!
Lizelott

Lämna en kommentar

Under att hoppas

Tankar om livet

”The real question is not whether life exists after death.
The real question is whether you are alive before death.”
– Osho

”Den stora frågan är inte om det finns ett liv efter döden.
Den stora frågan är om du lever innan dör.”

Det enda som är säkert i vårt liv det är att vi ska dö. Vi vet inte när och vi vet inte hur. Det vi däremot kan påverka det är hur vi lever innan vi dör. Vi kan inte leva vårt liv och samtidigt bekymra oss om att vi ska dö utan mer leva vårt liv i tacksamhet att vi har ett liv.

Det mesta i vårt liv som vi tar för givit är just det som gör att vårt liv är värdefullt. Har vi förmågan att stanna upp i vardagen och låta oss fyllas av glädje och tacksamhet över detta blir vårt liv ännu bättre. Ju mer vi fokuserar på det som ger oss glädje desto fler saker kommer vi att upptäcka att glädjas över.

Tänk på allt det lilla som är det stora i liva!
Lizelott

Lämna en kommentar

Under livet

Tankar om framgång

”Success lies in doing not what others consider to be great, but what you consider to be right.”
John Gray

”Framgång ligger inte i att göra det som andra tycker är stort, utan i vad du tycker är rätt.”

Försöker man vara alla till lags är det risk att man tappar bort sig själv. För många betyder ordet framgång att man blir berömd eller rik. Jag tänker att framgång i livet är när jag har ett liv som jag vill ha. Det är bara jag som kan bestämma vad som är framgång i livet för mig och bara du som kan bestämma vad som är framgång i livet för dig.

Jag menar inte att det är fel att se på framgång som att det gäller att vara berömd. Det viktigaste är att var och en tar ansvar för vad framgång är i deras liv. Det viktigast är att jag känner att jag har lyckats.

Framgång i livet kan vara att jag får göra det jag vill. Framgång i livet kan vara att jag får leva med den personen jag älskar. Framgång i livet kan vara att jag får träffa människor som jag trivs med.

Vad är framgång för dig?

Lizelott

Tack till  Helen Nordför detta citat.

Lämna en kommentar

Under framgång

Tankar om planer

”If ”plan A” didn´t work . The alphabet has 25 more letters. Stay cool!”
– Unknown

”Om inte ”plan A” funkade, tänk på att alfabetet har 25 bokstäver till. Ta det lugnt!”

Vilken tur vi har som har ännu fler bokstäver kvar! Det gäller som sagt att aldrig ge upp. När man har prövat plan Ö och den inte heller fungerade kan man ju alltid börja om igen och skriva en ny plan A. På så sätt får man ju aldrig slut på planer. Ju fler planer man har gjort desto bättre blir man på det och till slut har man en plan som fungerar.

Det behöver inta vara så stor skillnad mellan planerna, det är oftast de små, små justeringarna som ger resultat. Det kanske till och med kan  vara svårt att märka själv när man går från plan A till plan B. Man kan mycket väl uppleva att man arbetar med plan A fast man egentligen har gjort en liten förändring som gör att man är i plan B.

Hur många planer har du?
Lizelott

Lämna en kommentar

Under att inte ge upp

Tankar om leende

”Om du möter en människa utan leende – ge henne ditt.”
– okänd

Leende är något man kan dela med sig av och ändå ha kvar, jag till och med få fler tillbaka. När jag ler för mig själv känner jag mig naturligtvis glad och när jag kan sprida mitt leende till någon annan känns det ännu bättre. Alla människor mår bra av leende, det händer en mängd positiva saker i kroppen. Leende sägs till och med kunna bota depressioner! När man är deprimerad är det nog inte så lät att le av sig själv då är det bra om man får hjälp av någon som delar med sig av leendet.

När man ler mot någon så brukar de flesta le tillbaka, fast det finns undantag. De som inte ler tillbaka behöver förmodligen leende mest av alla. De kanske behöver få fler och längre leende för att våga le tillbaka. Jag tror att det är viktigt att inte sluta le bara för att någon inte ler tillbaka utan tvärtom le ännu mer och ännu hjärtligare så kanske leendet sprider sig!

Sprid ditt leende!
Lizelott

Lämna en kommentar

Under leende

Tankar om fantasi

”Limitations live only in our minds. But if we use our imaginations, our possibilities become limitless. ”
– Jamie Paolinetti

”Begränsningar lever bara i våra tankar. Men om vi använder vår fantasi blir våra möjligheter obegränsade.”

Det är lätt att vi fastnar i våra begränsningar när vi tänker på allt som vi tror kan gå fel eller allt som vi tror att vi inte kan. Då behöver vi använda vår fantasi och skapa andra bilder. Ju fler bilder vi kan skapa som visar oss att vi klarar det desto starkare agerar vi.

Samtidigt är det naturligtvis viktigt att vi är förutseende och försöker förebygga det som eventuellt kan gå fel. Konsten är att göra det utan att fastna i ”begränsningshjulet” för då får det motsatt effekt. De förutseende tankarna ska inte innebära att vi låter bli att agera utan mer att vi agerar på ett annat sätt.

Vi måste också inse att hur förutseende vi än är så kan det alltid dyka upp någonting annat som vi måste ta tag i. Fantasin behövs både för möjligheten att förebygga och för möjligheten att agera.

Släpp fantasin lös!
Lizelott

Lämna en kommentar

Under fantasi

Tankar om att vara värdefull

”Pretend that every single person you meet has a sign around his or her neck that says, ”Make me feel important.” Not only will you succeed in sales, you will succeed in life. ”
– Mary Kay Ash

”Låtsas att alla du möter har en skylt om halsen där det står: Få mig att känna mig värdefull!” Då kommer du inte bara att lyckas i affärer utan med hela livet.”

Alla vill känna sig värdefulla och önskade, respekterade och efterfrågade. Att tänka och säga positiva ord är ett sätt att få alla man möter att känna sig värdefulla. Våra tankar och ord om andra reflekteras på oss själva. Ju mer positivt jag delar med dig av desto mer positivt får jag uppleva.

Någon klok man har sagt att människor glömmer vad du sagt men minns hur du fick dem att känna. Att få uppleva en känsla av att vara värdefull och respekterad kan faktiskt uppväga många svårigheter. Trots att jag har ett problem som ingen kan hjälpa mig med kan det kännas helt ok bara jag känner mig respekterad.

Du är värdefull!
Lizelott

Lämna en kommentar

Under värdefull

Tankar om JAG

”Always be a first-rate version of yourself, instead of a second-rate version of somebody else.”
– Judy Garland

”Var alltid en 1:a klass version av dig själv, istället för att vara en  2:klass version av någon annan.”

Vi är alla unika och bäst på av vara just den vi är. Det är viktigt att utvecklas och förändras utan att tappa bort oss själva. Vi har också behov av att ha förebilder som ge oss inspiration till vår utveckling, utan att vi känner kravet att bli precis så. Vi ska inspireras och sedan ska vi göra vår egen grej av det.

Det sägs att vi människor gillar två typer av människor: de som är som vi själv är och de som är så som vi skulle vilja vara.

När vi har en förebild måste vi också fundera på hur har denna person en blivit så, vad har de gjort, hur har de tänkt. Ju mer lika vi är i sättet att tänka och förhålla oss till livet desto lättare är det att vi hittar sätt att utvecklas som de.

Du är bäst på att vara just DU!
Lizelott

Lämna en kommentar

Under jag