Månadsarkiv: april 2012

Tankar om vänlighet

”What you give is what you get. What you say will be said to you. So give generously and speak kindly!”
– Unknown

”Vad du ger är vad du får. Vad du säger kommer att sägas till dig. Så ge generöst och prata vänligt!”

Många tror att när man är generös så ska det alltid gälla pengar , jag undrar varför? Jag tycker det finns så mycket annat man kan vara generös med. Man kan vara generös med sin tid och med att räcka ut en hjälpande hand.  Man kan vara generös med att lyssna och att bara finnas till.

Ju vänligare jag är mot andra desto vänligare är de mot mig. Det betyder ju inte att det inte finns de som är otrevliga mot mig, men genom att jag försöker svara vänligt så retar jag ju inte upp dem i alla fall. Det betyder inte heller att de har rätt och att jag ger efter, jag kan hävda min åsikt vänligt men bestämt.

Dessutom är det så att jag mår själv mycket bättre när jag är generös och vänlig!

Har du någon generös och vänlig förebild?
Lizelott

Lämna en kommentar

Under att bli sitt bästa jag

Tankar om att leva fullt ut

”Stop waiting for life to begin and start living the one you’ve already been given.”
– Unknown

”Sluta vänta på att livet ska börja och börja leva det liv du redan har fått.”

Livet är nu,  inte sedan. Det gäller att leva på bästa sätt idag samtidigt som jag lever på bästa sätt för en bra morgondag. Jag måste leva mitt liv idag fullt ut, inte vänta tills vissa förutsättningar finns på plats. Samtidigt är det ibland så att det krävs vissa förberedelser  och/eller förutsättningar som behövs för att jag ska kunna göra det jag vill.

Jag tror att många förväxlar leva fullt ut med att göra det jag vill. Det är inte allt jag vill göra, som jag kan göra just idag, men jag kan glädjas åt det jag kan och låta det bli en dag full av liv. Jag kan också idag, göra någonting som gör att jag imorgon eller en annan dag har möjlighet att göra det jag drömmer om. Det är också att leva fullt ut. Att göra det bästa av varje dag.

Vad är det bästa du kan göra idag, för att leva fullt ut?
Lizelott

Lämna en kommentar

Under att göra sitt bästa

Tankar om vad jag kan

”Do not let what you cannot do interfere with what you can do.”
– John Wooden

”Låt inte det du inte kan göra lägga sig i det du kan göra.”

Vad jag än ska göra så är det bättre att jag tänker på det jag kan, än på det jag inte kan. Dessutom är det ju bara det jag gjort en gång tidigare som jag vet att jag kan. Tänk om jag kan det jag aldrig har gjort? Det vet jag ju inte förrän jag har provat. Oftast är ju det jag ska göra en blandning av det jag har gjort och det jag inte har gjort. Fokuserar jag då mest på de delarna som jag aldrig gjort är det risk att jag lägger ner hela projektet.

Innan jag börjar på något nytt är det lätt att tro att det är svårare än det är. När jag sedan är igång så upptäcker jag att det inte var så svårt. Det finns olika sätt att göra saker på, vissa är krångliga andra är lättare. När jag är orolig för om jag ska klara av någonting är det lätt att jag krånglar till det.

Tro att du kan!
Lizelott

Lämna en kommentar

Under jag kan

Tankar om tankar

”Don’t feed your mind with negative thoughts. If you do, you will come to believe them.”
– Catherine Pulsifer

”Mata inte ditt sinne med negativa tankar. Om du gör det, så kommer du att tro på dem.”

De tankar vi tänker kan bli en sanning för oss. Ju fler gånger jag tänker en tanke desto verkligare blir den för mig. Det behövs fler positiva tankar för att uppväga en negativ eftersom de negativa alltid är tyngre.

Tänker jag på allt jag har i mitt liv som jag tycker om kommer jag att uppleva att jag har ett fantastisk liv. Tänker jag på allt jag tycker om med mitt jobb kommer jag att säga att jag har världens bästa jobb. Tänker jag på allt jag trivs med där jag bor kommer jag att känna vilket trivsamt hem jag har.

Det är också viktigt att jag tänker positiva tankar om mig själv. Ju fler positiva tankar jag tillåter mig att ha om mig själv desto mer kommer jag att uppskatta mig själv.

Tänk på allt fantastiskt som du har och är!
Lizelott

Lämna en kommentar

Under Tankar

Tankar om låtsas

”We are what we pretend to be, so we must be careful what we pretend to be. ”- Kurt Vonnegut

”Vi är det vi låtsas vara, därför måste vi vara försiktiga med vad vi låtsas vara.”

Jag tror att det är viktigt att låtsas det man verkligen vill vara och ingenting mindre!

Det finns ett talesätt på engelska som säger: ”Fake it until you make it”. Jag tror att det vid vissa tillfällen verkligen kan hjälpa om jag intalar både mig själv och andra att jag kan. Ett sätt att klara av att låtsas även om jag inte har gjort det förut är att tänka på allt som jag redan klarat av och som påminner om det jag nu ska göra. Kan jag dessutom fokusera på allt som talar för att jag kommer att klara det har jag ökat chanserna betydligt.

När jag ska göra någonting jag inte gjort tidigare är det bra om jag kan skapa mig en bild av hur det ser ut och känns när jag är klar. Ju tydligare denna målbilden är desto lättare är det att låtsas.

Vad vill du låtsas?
Lizelott

Lämna en kommentar

Under förväntningar

Tankar om tålamod

”A chief cause of failure is when we give up what we want most for what we want this moment.”
– ???

”Ett stort misstag är när vi ger upp det vi mest av allt vill för någonting som vi vill just nu.”

Att ha tålamod, att klara av och försaka vissa saker idag för att det ska bli bättre imorgon eller nästa månad är inte alltid så lätt. Vi vissa tillfällen är det enkelt att se konsekvenserna av sitt handlande i nuet, andra gånger är det inte så tydligt och då är det lätt att tro att det inte märks.

Är jag uppe till mitt i natten vet jag att jag är trött när jag ska gå upp på morgonen. Det märker jag redan nästa dag. Men om jag tar den där extra smörgåsen idag så väger jag ju inte mer imorgon, men kanske om ett halvår. Jim Rohn pratar om ”ett äpple om dagen”. Det påstås ju vara bra för magen. Tänk om det är det? säger Jim. Tänk om det är så enkelt? Varför gör inte alla det då? Jo det är lika enkelt att låta bli!

Vad behöver du göra idag för att nå ditt mål?
Lizelott

Lämna en kommentar

Under att göra det jag vill

Tankar om tiden

”Don’t let the fear of the time it will take to accomplish something stand in the way of your doing it. The time will pass anyway; we might just as well put that passing time to the best possible use.”
– Earl Nightingale

”Låt dig inte förfäras av att det du vill uppnå tar tid. Tiden kommer att gå ändå: vi kan lika gärna göra det bästa av den.”

Låter jag mig förfäras av arbetet redan innan jag börjat är det stor risk att jag aldrig startar. Visst kan det ibland vara nyttigt att inte bara kasta sig in i arbetet, utan fundera ut bästa möjliga sätt att göra det, men det kan man inte göra hur länge som helst, för då rinner tiden utan att man får gjort något.

Trots allt,  det bästa jag kan gör med min tid är att göra så att jag kommer närmre mitt mål. Detta arbete är aldrig förgäves. Även om jag inte når fram så fort som jag tänkt mig så har jag kommit en bit på väg.

Starta ditt arbete! Använd tiden väl!
Lizelott

Lämna en kommentar

Under att komma igång

Tankar om lycka

”You don’t need anyone else’s permission to be happy. Your life is magnificent not because someone says it is, but because you choose to see it as such.”
– Ralph Marston

”Du behöver ingen annans tillåtelse för att vara lycklig. Ditt liv är magnifikt, inte för att någon säger det utan för att du väljer att se det så.”

Det finns ingen annan som kan bestämma vad jag ska vara lycklig över. Det är inte heller någon som kan bestämma vad jag ska vara olycklig över. Jag bestämmer själv vad jag väljer att se i mitt liv. Ibland är det inte så lätt att inse detta, att inse att jag verkligen kan förändra mitt liv bara genom vad jag väljer att fokusera på.

Själv tycker jag att det hjälper mig att förstå hur viktig min attityd är när jag möter människor som har mycket i sitt liv att vara olyckliga över men som väljer att se det som gör dem lyckliga. Det finns även människor som gör precis tvärtom, de har ett helt fantastiskt liv men väljer att se det lilla som inte är bra. Då blir det ganska tydligt att det är inte det som händer i livet som gör oss lyckliga utan vad vi väljer att fokusera på.

Välj att se allt som gör dig lycklig!
Lizelott

Lämna en kommentar

Under lycka

Tankar om att våga

”The trouble is if you don’t risk anything, you risk even more.”
-Erica Jong

”Problemet när du inte våga riskera något är att du riskerar ännu mer.”

Ibland måste man våga ta ett steg i livet fast man inte vet om det är rätt väg man har hittat. Visst kan det bli fel väg som gör att man kommer alldeles vilse, förhoppningsvis har man upplevt något under resans gång som berikat livet. Det kan ju till och med vara så att jag lär mig saker som jag inte lärt mig annars.

Det kan upplevas som vi ibland i livet väljer mer fel än rätt. Jag tror att för att kunna välja rätt behöver vi välja fel. Så egentligen är ju alla val rätt eftersom de är på väg mot det rätta valet.

Våga välja fel för att välja rätt!
Lizelott

Lämna en kommentar

Under alla val

Tankar om att veta

”It ain’t what you don’t know that gets you into trouble. It’s what you know for sure that just ain’t so. ”
– Mark Twain

”Det är inte det du inte vet som ger dig bekymmer. Det är det du vet med säkerhet som sedan visar sig inte vara sant.”

Det kan ibland var skönt att vara helt  ovetande. Ofta hör man folk som säger att det man inte vet har man inte ont av. Jag tycker att det är en sanning med modifikation. Det kan stämma på så sätt att jag inte behöver veta och förstå alla svårigheter, för då kanske jag klarar av det av bara farten. Däremot är det ju inte bra om jag inte vet det som alla andra förutsätter att jag vet, ja det kanske till och med förväntas av mig att jag ska veta det.

Trots allt är nog det största problemet om jag håller fast vid sanningar som jag vet inte stämmer. Någon har sagt att det är inte svårt att lära folk nya vanor, eller nya sanningar – det svåra är att få dem att släppa de gamla.

Var glad för det du vet och ödmjuk inför det du inte vet!
Lizelott

Lämna en kommentar

Under vad jag vet