Månadsarkiv: maj 2012

Tankar om att kasta loss!

”Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn’t do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. DREAM! DISCOVER! ”
– Mark Twain

”Om tjugo år kommer du att var mer besviken över det du inte gjorde än över det du gjort. Så kasta loss! Segla ut från din trygga hamn. Fånga förändringarnas vindar i dina segel. DRÖM! UPPTÄCK!”

Kasta loss! Våga prova nya vägar! Visst kan det hända att jag inte gillar allt jag möter ute på havet fast då får jag tänka på att jag gillar inte allt som händer inne i hamnen heller. När jag ligger kvar i hamnen är jag mer beroende av vad andra gör, vilka skepp som kommer in och vilka som ger sig iväg. När jag ger mig ut på havet själv kan jag styra vart jag vill och uppleva att jag  påverkar mitt liv.

Samtidigt kan jag inte ge mig ut på havet och driva vind för våg. Jag måste ha ett mål i sikte!
Lizelott

Lämna en kommentar

Under att våga släppa

Tankar om framtiden

Liljekonvaljen lär oss att framtiden bär på lyckan!

Visdom: Allt är bra. Jag är här och nu. Nu börjar en ny tid.
Jag låter kärlek och glädje fylla mitt liv.

”En doft av frid och ett liv i samförstånd önskar jag dig”, säger liljekonvaljen. Denna blomma är som plåster på såren. Dess skönhet och doft botar ett tungt sinne. Kalla tillbaka kraften ifrån din sorg och dina bedrövelser och välj istället att känna hopp och tillit inför framtiden.
Ur Växternas språk av Solöga

Ju mer jag kan vara här och nu desto mer kan jag känna förtröstan inför framtiden.

Framtiden är en ny tid!
Lizelott

 

4 kommentarer

Under framtiden

Tankar om dagar

”Dagar är värdefulla. När du spenderat en dag, har du en dag mindre att spendera.
Var därför noga med att spendera varje dag klokt.”

Vad är det bästa jag kan göra av just denna dag? Det behöver inte betyda att jag måste göra någon aktivitet, det bästa just idag kan vara att göra ingenting. Vissa dagar skall spenderas med olika aktiviteter och andra med att ta det lugnt. Båda sätten är att spendera det klokt.

Däremot tror jag inte att det är klokt att spendera alla dagar med fullt aktivitetsschema eller spendera alla dagar med att ta det lugnt. Det gäller att hitta en balans mellan aktiva dagar och lugna. Hur denna balansen ska vara är olika för olika personer. Det viktigaste är att jag själv känner att jag har gjort de val jag ville göra och har spenderat min dag på det sätt som jag tycker är bäst.

Alla dagar är värdefulla!
Lizelott

 

Lämna en kommentar

Under alla dagar

Tankar om att bestämma sig

“It does not take much strength to do things, but it requires great strength to decide on what to do.”
– Elbert Hubbard

”Det kräver ingen styrka att göra saker, däremot kräver det enorm styrka att besluta sig för vilka saker som ska göras.”

Jag tycker att det svåraste är att besluta mig för vad jag inte ska göra. Det jag beslutar mig för att göra det  gör jag , men det som jag beslutar mig för att inte göra kan ibland orsaka en hel del grubblande. Det jag bestämmer mig för att göra kan jag lättare utvärdera om det blev bra eller inte. Det jag bestämmer mig för att inte göra kan vara svårare att utvärdera.

  Det kan finnas olika anledningar till att jag bestämmer mig för att inte göra någonting. Det kan bero på tidsbrist, motivationsbrist eller att jag inte tror att jag kan. Tidsbristen är det lättaste att acceptera. När jag inte känner mig motiverad eller tror att jag inte klarar det är det lättare att fastna i självförebråelser.

Bestäm vad som ska göras!
Lizelott

Lämna en kommentar

Under att få saker att hända

Tankar om fram och bak!

”It is better to look ahead and prepare than to look back and regret.”
– Jackie Joyner-Kersee

”Det är bättre att titta framåt och förbereda sig än att titta bakåt och ångra sig.”

Det är bättre att titta framåt eftersom jag ju ska gå framåt! Samtidigt måste jag titta bakåt inte för att ångra mig utan för att ta med mig erfarenheter som gör att jag kan förbereda mig bättre.

Jag tycker att man kan likna det vid att köra bil. Jag ska köra framåt, jag måste titta framåt och vara förberedd på att vägen svänger eller att bilarna framför mig ska svänga, men jag måste även kasta ett öga då och då i backspegeln för att hålla koll på det som jag passerat och på vad som finns bakom mig. Jag kan inte titta i backspegeln och köra framåt då är det stor risk att jag kör i diket. Jag kan inte heller bara titta framåt, då är det risk för att någonting dyker upp bakifrån som jag inte räknat med.

Fokus fram – koll bak!
Lizelott

Lämna en kommentar

Under fokusera rätt

Livets solnedgångar och soluppgångar

”Every sunset leads to the next sunrise. Whatever season you are in right now, there is hope for a new day.”
– Nick Vujicic

”Varje solnedgång leder till en soluppgång. Vilken årstid du än är i just nu, så finns det alltid hopp för en ny dag.”

Man ska njuta av solnedgången och känna förtröstan i att det kommer en soluppgång. Visst kan livet ibland kännas som om det innehåller fler solnedgångar än soluppgångar. Detta kan bero på att man upplever solnedgångarna så intensivt att man faktiskt missar att där är en soluppgång mellan.

Återigen handlar det om var jag lägger fokus och min attityd. Lägger jag fokus på solnedgångarna samtidigt som jag har en attityd som säger att det är tungt med solnedgångar då är det risk att jag inte orkar vända mitt fokus och min förväntan till soluppgången. Har jag däremot en attityd till solnedgången att den är ett avslut som innebär en chans till omstart, då ligger mitt fokus på en strålande soluppgång.

Njut av livets solnedgångar och soluppgångar!
Lizelott

2 kommentarer

Under att njuta av livet

Ge inte upp!

Här är ett inspirerande klipp!

Det gäller att tro på sig själv och gör man inte det så kan man låna tro från någon annan så länge!
Lizelott

2 kommentarer

Under Uncategorized

Tankar om tid

”For every minute you are angry you lose sixty seconds of happiness. ”
– Ralph Waldo Emerson

”För varje minut som du är arg har du förlorat 60 sekunder av lycka.”

Hur använder jag min tid bäst?  Det bästa jag kan göra med min tid är att uppleva den just nu och med glädje! Ju mer jag upplever glädje i nuet desto mer glädje har jag framför mig. Det är ingen idé att var arg, det jag är arg för försvinner ju inte för att jag är arg.   Det är inte heller någon bra idé att oroa sig i förväg, tänk om det inte inträffar då har jag oroat mig i onödan. Nej då är det är bättre att glädja sig i förskott!

Jag kan alltid göra valet att vara glad, bara för att jag kan välja!
Lizelott

Foto: Mia Löwendahl

 

Lämna en kommentar

Under attityd

Tankar om tankar

Med mina tankar skapar jag mitt liv!

Mina tankar ger mig både möjligheter och begränsningar. Jag har  många tankar som är bra för mig men också de som ger mig svårigheter.

Det är bara jag som kan förändra mina tankar. Det är bara jag som kan lära mina tankar att gå i nya banor. De flesta tankar jag har idag hade jag igår också. Jag tror att nya tankar skapar nya tankar. Ju fler nya tankar jag kan skaffa mig idag, desto fler nya har jag imorgon.

Tankarna har en stor inverkan på mitt liv. De tankar jag har om det som händer mig styr hur jag tolkar det. Hjärnan kan inte skilja på det jag upplevt verkligheten och på de tankar jag har. Det kan innebära att även om det jag tänker inte har inträffat så kan det få konsekvenser i verkligheten.

Tankar är livet – livet är tankar!
Lizelott

Lämna en kommentar

Under tankens kraft

Tankar om lycka

”Happiness is not something you postpone for the future; it is something you design for the present.”
– Jim Rohn

”Lycka är inte någonting du skjuter upp till framtiden; det är något du skapar i nuet.”

Det bästa sättet att skapa lycka i framtiden är att vara lycklig i nuet. Kan jag skapa lycka i nuet kan jag skapa lycka i framtiden också.

Det går att skapa lycka i nuet med hjälp av lyckliga minnen och även med hjälp av att tänka på något roligt som ska hända i framtiden. Det viktigaste är bara att man inte glömmer att leva i nuet och uppleva lyckan i nuet. Det är skillnad på att tänka på ett lyckligt minne och tänka att då var jag lycklig mot att tänka på ett lyckligt minne och känna sig lycklig. Samma sak är det med den lyckan jag tänker på i framtiden, det gäller att känna sig lycklig i nuet över att man vet att detta trevlig kommer att inträffa och inte tänka att när det händer så ska jag känna lycka.

Skapa lycka!
Lizelott

2 kommentarer

Under lycka