Dagsarkiv: 3 september, 2017

Mindset – du blir vad du tänker #4

Är mindset smittosamt? Påverkar ledarens mindset hur gruppen tänker och handlar?

Även detta belyser Carol i sin bok. Har ledaren ett statiskt mindset kan det påverka gruppen på två sätt. Dels genom att ledaren med sitt statiska mindset slår ner på alla avvikande åsikter, han/hon har ju rätt och vill bara få bekräftelse. Dels kan medlemmar i gruppen vara mycket måna om att vara ledaren till lags och väljer då att vara tysta när de inte instämmer. Naturligtvis kan det första leda till det andra.

Kan jag som ledare se en fördel i att mina medarbetare har en annan åsikt då har jag ett dynamiskt mindset. Hon skriver i sin bok om ett tillfälle då Alfred P Sloan som då var koncernchef för General motors uttryckte det så här: Jag uppfattar att vi är överens om det här beslutet – så jag föreslår att vi skjuter upp vidare diskussioner till vårt nästa möte för att ge oss tid att utveckla en avvikande uppfattning.

Har ledaren ett dynamiskt mindset uppmuntras gruppmedlemmarna till att hitta egna lösningar och våga prova.

Jag tänker att mindset verkligen är smittosamt. Umgås du med människor som har ett statiskt mindset upplever du världen som de gör, helt omöjlig att påverka.Umgås du med människor som har dynamiskt mindset kommer du att hitta många fler möjligheter att påverka och förändra din livssituation.

leader-2206099_960_720

Lämna en kommentar

Under carol dweck, hitta mitt bästa jag, ledare, mindset, Uncategorized